13. Linda Merethe Øye – Fra Offer til Kriger

Linda Merethe vil løfte andres stemmer så lenge hennes bærer. Linda var pasient i psykiatrien i 9 år, i dag holder hun foredrag og har firma med 6 ansatte, hvor målet er å bidra til at alle får mulighet til å løfte sin stemme. Linda sin historie er ikke unik i psykiatri sammenheng i Norge, samtidig er hun en unik person,  som med humor, god selvinnsikt, kompetanse og med fokus på det relasjonelle, i dag bidrar til at andres stemmer blir sterkere. Møt Linda Merethe i Askepodden i dag!