4. 2:2-Andrea om å møte symptomer med gode verktøy og en løsningsorientert innstilling

I episode nummer 3 fortalte Andrea sin historie om hvordan tvangshandlinger, angst og anorexi vare en del av hennes liv fra hun var 18 år. I dag er Andrea 23 år og fysisk frisk fra anorexi men må fortsatt jobbe med å møte symptomene på en best mulig måte når de av og til opptrer i hverdagen. Velkommen som lytter til Askepodden og Andrea og hennes løsningsorienterte tilnærming.