Foredrag/Forelesninger

Er du profesjonell hjelper?
Jobber du i offentlig eller privat sektor innen helse, sosial, velferd eller skole?
Ansatt ved høgskole, eller student?

Da kan mine foredrag, workshop og forelesninger være aktuelle for deg og dine kolleger.

Hvordan historien påvirker oss i våre yrker som profesjonelle hjelpere. Hvordan påvirkes vi av forsvarsmekanismene og skyggene våre? Selvinnsikten, selvforståelsen og vår emosjonelle kompetanse har betydning for hvem du blir i menneskemøtene.

Hvordan du forstår kommunikasjon og samspill mellom mennesker påvirker hvordan dine profesjonelle samtaler blir. I dette foredraget deler jeg min kompetanse om hvordan min systemiske forståelse av kommunikasjon bidrar til nye måter å forstå problemet på. Hvordan sosialkonstruksjonisme, dialogisme som holdning og bruk av språk og narrativ metode i profesjonelt hjelpearbeid, bidrar til at samtalen i seg selv skaper endring og utvikling.

Om å møte den Andre med respekt og anerkjennelse. Din forståelse, dine følelser, innlevelse, genuinitet og holdninger har stor betydning i relasjonelt samspill.​

Historiefortelling blir mer og mer aktuelt på flere arenaer. Gjennom alle tider har vi benyttet historiefortelling for å forstå oss selv, andre og verden.
I vår digitale verden har vi har større og større behov for ekte, åpne og ærlige historier.
Jeg benytter JEG-historier, historiefortellinger i 3. person og vandrerhistorier, samt eventyr, i min praksis som terapeut og veileder, samt i mine foredrag/workshops og forelesninger ved høgskoler. I mine foredrag og workshop om bruk av historiefortelling får du vite

  • Hvordan du kan skape en meningsfull helhet mellom ditt personlige, private liv, og din profesjonelle praksis i samtale med mennesker?
  • Hvordan du kan bruke din historie, private og personlige erfaringer, for å gjøre tydelig verdier, følelser, tanker og handling hos den Andre, og skape håp og optimisme?
  • Hvordan lytte frem en historie

I profesjonelle møter med mennesker er det sjelden at den historien vi hører først, er den som er gjeldende og mest betydningsfull. Hver historie har flere stemmer, og alle må lyttes frem. Å lytte frem en historie på flere måter gir verdifull informasjon til den profesjonelle hjelperen og historiefortelleren.
Vi tar i bruk 5 sanser og gjennom historier skapes bilder som bidrar til gjenkjenning og refleksjoner, samt at temaene som snakkes om huskes bedre av den enkelte.

Forelesninger ved høgskoler og universitet inneholder individuelle refleksjonsoppgaver, andre individuelle oppgaver og gruppeoppgaver.

«Hvordan bruke historiefortelling i profesjonelt hjelpearbeid» er i stor grad en workshop.

Andre foredrag kan også presenteres i kombinasjon med oppgaver.

Jeg holder også inspirasjonsforedrag på deres fagdag, kick-off eller andre aktuelle arrangementer.

Jeg bruker historiefortelling i mine foredrag og beskrives som «en ekte, inspirerende og faglig sterk» foredragsholder og historieforteller. Tilbakemeldingene forteller at jeg formidler godt og er kreativ gjennom å bevege meg mellom humor, personlige historiefortellinger, selvironi og fag.

Velkommen med dine behov dersom du ønsker et foredrag tilpasset din arbeidsplass.

Sjekk gjerne mine referanser.