Gammel forside

Trykk på bilde for CV

  «Rita, den løsningsdyktige, empatiske bautaen som skaper endring gjennom sin personlighet» Unni Bless

Jeg tror på mennesket, jeg tror at gjennom kunnskap om kommunikasjon og samspill mellom mennesker,  kan vi «flytte fjell». Alle har i seg en iboende kraft til å lære, løse utfordringer og utvikle seg. Vi blir den vi er i relasjon til andre. 

Entusiastisk, modig, ærlig og  åpen, usminka, og med smittende engasjement, bidrar jeg med storytelling og foredrag innen  kommunikasjon og samspill mellom mennesker. 

Rita Jacqueline