Karriereveiledning

Ønsker du å endre din karriere etter flere år i samme jobb?
Har du vært aktiv arbeidssøkende lenge og trenger bistand i prosessen mot arbeid?
Er du student og ønsker god veiledning på din bachelor eller masteroppgave, eller bistand på veien mot den rette jobben?

Karriereveiledning med holistisk menneskesyn, jeg ser «det hele mennesket» og sammen kartlegger vi din erfaring, dine ønsker og behov, og ser dette i forhold til din kompetanse og arbeidsmarkedet. Du lærer hvilke verktøy som er nyttige i forhold til jobbsøkerprosessen; skriving av CV og søknad, presentasjon av deg selv,
intervjuprosessen og bruk av historiefortelling i intervju.

Jeg holder også kurs i CV og søknadsskriving, kommunikasjon og intervjutrening.

Velkommen!