Om meg

Jeg er en entusiastisk og optimistisk person, genuin og noe uredigert. Jeg har bred utdanning og erfaring fra samarbeid med mennesker, som terapeut, veileder og karriereveileder, samt at jeg er en engasjert og annerledes foredragsholder. «Stort hjerte og foredragsholder med helt spesiell karisma», «Kreativ, inspirerende og byr raust på seg selv» er hvordan jeg blir beskrevet, takker ydmykt for det.

Mitt fokus er kommunikasjon og relasjonelt samspill mellom mennesker. Jeg er opptatt av hvem vi blir i møte med den Andre, relasjonskompetanse og emosjonelle ferdigheter, å SE den Andre. Samtalen som virkemiddel, dialogen og likeverdighet i møte med mennesker.

Selv har jeg en oppvekst som har bidratt til en del symptomer jeg har måttet jobbe med hele livet. Per i dag har jeg en god relasjon til meg selv, liker den jeg er, og kan derfor bruke min visdom og klokskap til å bistå andre med deres utvikling, både profesjonelt og personlig. Jeg har valgt selvutvikling gjennom utdanning og arbeid i tillegg til at jeg alltid har hatt læring som verdi. Deltatt på utallige kurs og tidvis gått i terapi og coaching selv. Tenker at det å speile seg litt i en annens øyne er nyttig for de fleste av oss, en eller flere ganger i livet.

Mitt motto er «Dette har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert», kjent for de fleste som et sitat fra Pippi Langstrømpe.
Det viktigste vi kan gjøre i relasjon til andre mennesker er å se, respektere og anerkjenne. Mine verdier er «absolutt menneskeverd», «likeverd» og «relasjon».

Rita Jacqueline