Referanser

«Jeg har vært på workshop i Stavanger med historieforteller Rita Jacqueline. Hun er inspirerende, kreativ, helt ekte og byr raust på seg selv.
Hun har en egen evne til å få alle til å føle seg sett og hørt. Hun holdt en fin balanse mellom forelesning og egenaktivitet i workshopen. I den første karakterboken min fra barneskolen står det: «Siri skriver allerede lange fortellinger.» Et forteller frø var begynt å spire. Etter workshopen med Rita Jacqueline er jeg motivert til å la historiene få blomstre i mitt arbeid som Samtaler.»
Siri Voll, selvstendig næringsdrivende «Samtalar»

«Jeg hadde gleden av å delta på forelesningene til Rita Jacqueline. De gikk over 3 dager som inkluderte blant annet 1 dag med simulering av veileder samtaler. Jeg følte meg trygg og godt forberedt til simulerings dagen, jeg opplevde simulerings dagen som ekte og reel og jeg fikk en god avslutning via gruppesamtaler på dag 3. Alt i alt så har jeg lært mer enn forventet, fått reflektert mye rundt hvor viktig språk og kommunikasjon er, hva jeg kan gjøre for å skape gode relasjoner, ikke minst hvordan få det såkalte «vinduet» til å åpne seg, utforske og å være nysgjerrige. Dette har hjulpet meg mye for videre studier i Arbeid og Velferd.»
Tusen takk!
 Kine Naustdal, student

«Rita Jacqueline – veileder med stort hjerte og foredragsholder med en helt spesiel karisma»
Torhild Schulstock
Høgskolelektor høgskolen i innlandet avd. Lillehammer

«Jeg var så heldig å få være på Rita Monsens foredrag om relasjons-kompetanse i september. Uten dødpunkter fikk Rita meg til å tenke på hvordan jeg med en bevist og aktiv rolleforståelse kan forbedre progresjonen i møte med folk som ønsker endring. Med gode eksempler, fornuftige teorier og utfordrende rollespill, fikk jeg flere opplyste øyeblikk der jeg satt. Det har hjulpet meg i arbeids-hverdagen, og nå kommer deltakere og jeg raskere fram til felles forståelse av situasjon, mulighets- rom og ønsket endringsprosess.
Rita formidla direkte, usminka og innholdet var tilpassa mitt kompetansenivå. Jeg er glad for at Rita delte noe av sin kunnskap til meg, og gleder meg til nytt påfyll fra den kanten.»
Magne Riseng

«Jeg kan med hånden på hjerte anbefale Rita’s foredrag om relasjonskompetanse. Rita formidler svært godt og viser et smittende og unikt engasjement med stor dybdekunnskap innen fagområdet. Dette var svært nyttig for meg og mine kolleger og jeg tror flere vil ha nytte av å ta del i hennes kunnskap»
Alfa Sverdrup Sommersol
Tege AS

«Rita er en som bringer deg videre i din prosess enten hun har individ eller organisasjon i fokus. Hun har en unik evne til å se løsninger der det tidligere har blitt gitt opp. Rita tenker ikke for deg men skaper et rom av undring og refleksjon sammen med deg. Hun er faglig imøtekommende og hennes sterke side er kommunikasjon i fastlåste situasjoner. Rita har likegodt fokus på sak som på prosess og relasjoner og hun er en god koordinator. Hennes relasjonskompetanse bygger tillit og trygghet og er nok en årsak til at oppdrag blir vellykket. Ritas merkevare bør være «Rita den løsningsdyktige, ivrige og empatiske bautaen som skaper endring gjennom sin personlighet. Alltid for at individet eller organisasjonen skal vinne på det, og få en bedre fremtid»
Unni Bless

«Inspirerende, engasjerende og faglig sterkt foredrag på Høgskolen i Innlandet avdeling Lillehammer Kan anbefales!!»
Marianne Aase Shaw

«Stor takk for en fantastisk forelesning. Jeg kommer seriøst ALDRI til å glemme din evne til formidling. Klarer ikke å bestemme meg for om du skal defineres som foreleser eller stand-up-komiker, men stort inntrykk gjorde du!! Måten du formidlet på, din faglige tyngde, selvironi, rørende personlige fortellinger og FESTFYRVERKERI av ei dame, så tenker jeg at jeg har fått et nytt forbilde!»
Grethe Skaug Torsteinsgård

«Har hatt 3 dager med Rita Jacqueline ved Høyskolen. Jeg fikk der oppleve en engasjert, kunnskapsrik og energisk foreleser, som ga meg 3 dager med en fin balanse med teori og praktiske oppgaver. Rita Jacqueline bruker historiefortelling aktivt gjennom alle tre dagene, noe hun gjør med ekte innlevelse, som vitner om god forståelse for faget og hvordan skape refleksjon hos sitt publikum. Avslutningsvis samler hun hele gruppa og utfordrer oss til felles deltakelse i veiledning, med gode og konkrete tilbakemeldinger på hvordan oppgaven utføres.»
Tone Kristine Aamodt
Student ved Sosialt Arbeid HIØ, med 20 års erfaring fra barnevern

«Jeg ønsker sterkt å anbefale Rita både som terapeut, og rådgiver, om du skulle trenge dette i forhold til jobbsøknader og å ruste deg til intervju.
Jeg opplevde Rita som en svært profesjonell samtalepartner, hun er brutalt
ærlig og satte klare ord som fikk meg til å handle, til det beste for meg. Det var
helt uproblematisk å gråte eller å le i timene. Rita var 100% tilstede og veldig
tilgjengelig for meg og mitt når jeg hadde behov.  Trenger du råd og veiledning til veien videre, er Rita en knallgod «partner» og gjøre dette sammen med.»
Anonym

«Rita er en svært kunnskapsrik og engasjerende foreleser, som skaper trygge gode rom for læring gjennom å by på seg selv og egne erfaringer, samtidig som hun utfordrer studentene gjennom ulike læringsaktiviteter»
Anne Margrethe Glømmen
Høgskolelektor ved Høyskolen i Østfold

«Rita er en dyktig foreleser med stort engasjement. Hennes engasjement og evnen til å dele både kunnskap og erfaringer gjør at hun har med seg studentene hele veien gjennom forelesningen.»

Beate B. Sæthern
Høgskolelektor ved Høyskolen i Østfold