Tanker i Tekst «Hva er skam og hva er det godt for?»

Opplevd følelsen av å ha lyst til å synke i jorden?
Ikke fordi du har sagt eller gjort noe som er dumt, men fordi du tror om deg selv at du er mislykket, helt udugelig eller at du er umoralsk. I en bestemt situasjon, på fest eller i jobbsammenheng, kan du plutselig oppleve rødme du når du tenker positive tanker om deg selv? Når du tenker at her har jeg noe «å komme med», her kan jeg bidra med mine tanker, min kunnskap…
så stiger rødmen fra brystet og opp til hårrota. Du koker i toppen og begynner kanskje å svette litt…da kan det være den jævla skam følelsen som har tatt tak i deg!
Skam er en svært ubehagelig og lite nyttig følelse. Den dukker opp når du føler deg mindre verdig i en situasjon, du har ikke opplevelsen av likeverd med resten av gruppa i situasjonen.
Skam gjør at du føler deg liten i relasjon til de andre. Og når rødmen stiger og du tenker at det kan ikke bli verre akkurat nå, dessverre, det kan det, du kan oppleve å bli enda mer skamfull nettopp fordi du rødmer av skam.

Etter min oppfatning er ikke skam nyttig overhodet.
Hørte dere da dere hva barn; «nå bør du skamme deg», «gå og skam deg!», du fikk en opplevelse av å være dum, du ble gjerne hengt i «gapestokken» foran dine venner, du følte deg helt udugelig. Og dessverre, skam brukes fortsatt i oppdragelsen av barn i 2020, jeg har en drøm om at alle foreldre stopper med dette umiddelbart, skam er destruktivt for et barn og kan bidra til mange virkelig triste opplevelser gjennom livet.

I forbindelse med covid-19 ser det ut til at mange opplever skam følelse. Noen føler på skam fordi de i starten av pandemien begynte å trene i parkene sammen med andre, vi hørte også om «joggeskam». Vi har tidligere hør om «flyskam», «kjøttskam». Når disse ordene blir brukt om de som spiser kjøtt eller tar fly, eller jogger, ja så er målet og få de til å føle at de er helt tragisk umoralske.

Jeg har kjent på mye skamfølelse i mitt liv og nå opplever jeg det igjen. Andre jeg snakker med opplever også i større grad, skam nå. Det kan handle om den kontrollen vi under pandemien tenker at vi har lov til å utøve ovenfor andre mennesker, slik at vi blir ufine og skaper ord som «joggeskam». Da kan være at de som blir ufine mot andre, faktisk er de som føler mest på skam selv. Skam kan føre til at vi blir sinte og oppfører oss dårlig mot andre mennesker.
Det kan og handle om at selvbilde vårt blir dårligere fordi vi har vært i isolasjon og dermed i svært liten grad er blitt bekreftet og anerkjent for den vi er.
Skam og selvfølelse er knyttet sammen. Gjennom lav selvfølelse, dukker skam følelsen opp. (Selvfølelsen har jeg skrevet om i TIT tidligere og det kommer en TIT onsdag denne uken hvor jeg tar opp selvfølelse, les gjerne den så ser du sammenhengen lettere).

Skam er ikke godt for noe som helst. Hvordan kan vi bidra til at andres opplevelse av skam opphører? Jo, gjennom å tenke, føle og bidra til likeverd og absolutt menneskeverd gjennom de gode relasjonene. Rødmer du stadig og føler du vil synke i jorden? Del opplevelsen, det som blir sagt høyt avtar i styrke og det er lettere for andre å anerkjenne deg.

Rita Jacqueline