Tanker i tekst – Håp

Håp «Let´s by a van so we can travel the world, together”, sa min kommende svigersønn til min yngste datter, en morgen etter at de hadde hatt hjemmekontor en periode.

Vibeke Lohne er professor i akuttsykepleie ved tidligere Høyskolen i Oslo og Akershus, nå Oslo Met. Hun har skrevet et doktorgrad på «Håp» og jeg trekker frem hennes forklaring på hva håp er, uten at jeg har lest hennes forskning i sin helhet.
Lohne skriver at håp har innhold og retning, det er fremtidsrettet og er delt inn i to aspekter; det ene er innholdet i håpet og det andre er håpet som prosess.
Videre sier Lohne at dersom vi blir rammet av sykdom vil de som har håp, ha det bedre underveis i prosessen enn de som ikke håper. Lohne i Onkonytt om Folkehelse, 2018.

For tiden er vi en del av en hel verden, og en nasjon, som nå er mer eller mindre syk, med en mengde symptomer og konsekvenser som rammer alle uansett om vi er smittet av Covid-19 eller ikke. De fleste av oss kjenner på et håp om bedre tider. Håp om at vi forblir friske, håp om at vi ikke mister noen vi kjenner til denne sykdommen, håp om at vi ikke må selge bolig, om at vi kommer tilbake i arbeid. Vi har et håp om at alt blir «som før» så fort som mulig. Samtidig har mange av oss lært mye underveis i pandemien, og mye av dette ønsker jeg at vi tar med oss videre. Noen vil kanskje ha oftere hjemmekontor, noen vil fortsette å benytte naturen mer. Andre velger å se muligheter i forhold til å bytte jobb og noen vil fortsette å vaske hender mer enn før. Mange vil ha et endret forhold til digitale medier.
Jeg,…. jeg vil jobbe iherdig fremover for at vi ikke skal glemme hvor viktig relasjoner er for oss, det nære samspillet oss i mellom. Behovet for kontakt som vi har blitt mer bevisst på nå når vi ikke har kunnet treffe hverandre. Avstand skaper nærhet, lærte jeg på utdanningen i systemisk familiearbeid, og jeg tenker at det er pandemien et bevis på. Noen har allikevel opplevd at avstanden skaper enda mer avstand. Mitt håp er at vi med denne avstanden fortsetter å ha fokus på det relasjonelle samspillet. Lyst til å lese resten av teksten?

Velkommen til Rita Jacqueline på Facebook🙏