Terapi

Våre historier skaper vår identitet. Erfaringer og hendelser i livet vårt blir til fortellinger. Fortellingene påvirker måten vi tilnærmer oss verden på og noen fortellinger er dominerende.  Hvis jeg har en grunnleggende historie som forteller at jeg er usikker, vil jeg finne de erfaringene i livet som bekrefter at jeg er usikker.

I terapi søker jeg å lytte frem de andre historiene dine, historier som er like sanne men som ikke har hatt gode oppvekst vilkår. I terapirommet samskaper vi de fortellingene som gir deg mulighet til å leve et rikere liv, et friere liv, et liv hvor du er i førersete. Vi lytter frem de historiene som er mer nyttige og vi gir disse gyldighet.

Vi er alle resultat av vår medfødte personlighet, arv, miljø, historier og erfaringer. Heldigvis er det mulig å utvikle seg hele livet!
Sliter du med at du ikke er «god nok», og lever du med en følelse av skam og har ofte dårlig samvittighet?
Har du behov for å «gjøre» hele tiden og finner ikke ro i deg selv? Er alle andre viktigere enn deg? Vanskelig å kjenne egne behov i hverdagen?
I terapirommet støtter jeg deg der du er, bidrar til at du får økt oppmerksomhet på deg og dine ressurser og hvordan du forholder deg til dine omgivelser.

Havner dere som par stadig inn i den samme, negative spiralen? Opprettholder dere hverandres negative atferd?

Lav selvfølelse, utfordringer med kommunikasjonen, eller påvirker din oppveksthistorien din parforholdet ditt?

Det er viktig å bli bevisst på kommunikasjon og relasjon, hva som påvirker dere som par, og hvordan det påvirker dere. Gjennom bevissthet om dette, økt selvinnsikt samt forståelse for den andres tanker, følelser og handling, kan dere endre spiralen og skape gode kommunikasjon mønstre.

I familier kan vi oppleve store konflikter. Foreldre kan oppleve å ikke forstå barnas reaksjoner og de kan også være uenige om måten de møter barna og ungdommen på. De voksne blir utrygge på seg selv og rollen som forelder, og barna påvirkes.
Konflikter i familien kan også handle om foreldrenes historie i forhold til deres foreldre, ulike strukturer og tradisjoner.

Dagens familiestruktur med dine barn, mine barn og felles barn, kan også medføre utfordringer for både barn og voksne.

I en familiesamtale kan primærfamilien møte, samtidig kan også både besteforeldre og annen slekt møte dersom de er viktige for familien.
Det viktigste er at alle blir sett og hørt og at barnas stemmer er de viktigste stemmene.
Foreldre har makt gjennom rollen som forelder og det er viktig at barna får fortelle om sine tanker og følelser uten påvirkning fra foreldrene. For å opprettholde god kontakt med barna må foreldre anerkjenne barnas opplevelser og akseptere at egen atferd kan ha påvirket barna negativt. Alle stemmer skal høres og alles historier skal lyttes frem.

Jeg holder også kurs for enkeltindivider, par og familier i kommunikasjon og samspill. 

Velkommen!